Hakkımızda

Yeditepe Üniversitesi Yayınevi bilime, sanata ve felsefeye verdiği önem ile bu alanların geliştirilmesine yönelik çabaların ürünü olarak Yeditepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Çağdaş yayıncılık ilke ve hedefleriyle örtüşen, çağdaş teknolojilerle donanmış erişim imkânlarıyla, akademik yayıncılık alanında geniş kitlelere ulaşmak yayınevinin başlıca amaçları arasındadır.

Akademik bilginin akademinin dışında da kullanımını sağlayan yayın serileriyle referans olacak nitelikte ve içerikte yayınlar yapmayı hedeflemektedir.